Tips voor een veilige werkplek op hoogte

Niet alleen glazenwassers werken dagelijks veel op hoogte. Ook bouwvakkers, schilders,
scheepsbouwers, onderhoudsmedewerkers en monteurs klimmen geregeld een steiger of ladder op.
En waar op hoogte gewerkt wordt is valgevaar. Daarom moeten er maatregelen getroffen worden
om zo veilig mogelijk te kunnen werken. Daar lees je hieronder meer over.


Werken op hoogte en valgevaar


Veel werkzaamheden in Nederland vragen om een aanpak op hoogte. Denk aan het schoonmaken
van gevels, het repareren van een beschadigd dak of het onderhouden van airco units. Wanneer er
valgevaar bestaat dan zijn maatregelen noodzakelijk. Volgens de wet moet dat altijd vanaf een
hoogte van 2,5 meter of hoger. Maar ook bij lagere werkhoogtes bestaat het risico op een val.
Daarnaast kunnen er specifieke omstandigheden zijn die veiligheidsmaatregelen noodzakelijk maken.
Bijvoorbeeld wanneer de werkzaamheden plaatsvinden boven een weg of boven het water.


Risico Inventarisatie & Evaluatie uitvoeren


Een Risico Inventarisatie & Evaluatie wordt vaak kortweg aangeduid met RI&E. In een RI&E worden
de arbeidsrisico’s binnen een bedrijf stuk voor stuk uitgewerkt. Op basis van deze inventarisatie kan
vervolgens een plan opgesteld worden om deze risico’s zoveel mogelijk te beheersen. Het
uiteindelijke doel van een RI&E is om mogelijke bedrijfsongevallen voor te blijven. Een RI&E kun je
zelf opstellen, bijvoorbeeld met behulp van een online tool. Ook kun je ervoor kiezen de RI&E uit te
laten voeren door een specialist op dit gebied.


Beveiligingsproducten aanschaffen


Onder veiligheidsmaatregelen voor werkplekken op hoogte vallen meerdere zaken. Denk bij deze
maatregelen aan de aanschaf van valbeveiliging voor medewerkers én gereedschappen. De juiste
valbeveiliging is afhankelijk van diverse factoren waaronder de specifieke werkplek, de frequentie
van de werkzaamheden en het soort werk dat uitgevoerd wordt. Om uit te vinden wat je precies
nodig hebt aan valbeveiliging kun je teruggrijpen op je RI&E. Het zorgen voor een veilige toegang tot
een werkplek op hoogte valt ook onder de veiligheidsmaatregelen. Hierbij kun je denken aan
materialen als trappen, toegangsplatformen, ladders en laddersafes.


Trainingen volgen


Naast de benodigde materialen is de mindset van de werknemers zelf van belang om de veiligheid op
hoogte te vergroten. Hiervoor zijn speciale trainingen. Met deze trainingen wordt het
veiligheidsbewustzijn van medewerkers die op hoogte werken vergroot. Er zijn verschillende
trainingen voor veilig werken op hoogte. Deze trainingen kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op
bepaalde werkplekken of beroepsgroepen. Daarnaast zijn er trainingen die specifiek inzetten op de
redding en evacuatie van een collega op hoogte.