Waarom een constructieberekening fundering laten uitvoeren?

Het spreekt voor zich dat de fundering van een woning zonder ook maar enige twijfel kan worden bestempeld als één van de belangrijkste onderdelen. Wanneer het met de fundering niet goed zit loop je namelijk het risico om geconfronteerd te worden met niet alleen vervelende verzakkingen, maar ook met bijvoorbeeld scheuren die zich door de jaren heen zullen gaan vormen. Om er zeker van te zijn dat er zich geen problemen voor zullen doen met je fundering is het gelukkig tegenwoordig mogelijk om een zogenaamde constructieberekening uit te laten voeren. Voor een constructieberekening fundering geldt dat ze precies zal bepalen welke draagkracht de fundering (minstens) moet hebben. Wil je hier graag meer over ontdekken? Lees dan snel verder!

Wat maakt de fundering van een woning zo belangrijk?

De fundering wordt algemeen bestempeld als één van de belangrijkste onderdelen van een woning. Dat is het gevolg van het feit dat ze verantwoordelijk is voor het grootste deel van de stabiliteit waar het pand over beschikt. Wanneer er sprake is van een slechte fundering kan dat dan ook verschillende problemen met zich meebrengen. Denk hierbij onder meer aan:

  • Het is mogelijk dat er op een bepaald moment verzakking gaat optreden; 
  • Het risico bestaat dat er scheurvorming zal optreden in het pand; 

Om ervoor te zorgen dat er zich geen problemen kunnen stellen met de fundering van de woning is het van belang om bepaalde zekerheden te voorzien. Het laten uitvoeren van een constructieberekening fundering kan daar absoluut voor zorgen. Indien je ervoor kiest om een dergelijke berekening uit te laten voeren zal je in de praktijk kunnen vaststellen dat er zeer precies kan worden bepaald hoeveel gewicht de fundering precies aankan. Op deze manier kan je heel wat vervelende zaken en schadegevallen voorkomen.

Waarom geldt er een verplichting voor een constructieberekening fundering?

Het spreekt voor zich dat een instabiele woning significante risico’s met zich meebrengt. Niet alleen is het mogelijk dat er scheurvorming gaat optreden, daarnaast bestaat ook het risico dat het pand gaat wegzakken. Dat vormt niet alleen een bedreiging voor het pand in kwestie, maar ook voor de omliggende eigendommen. Omwille van deze reden werd ervoor gekozen om een verplichte constructieberekening fundering in te voeren. Zo is het precies duidelijk waar er bij het realiseren van een fundering rekening mee dient te worden gehouden. Het risico op het optreden van schade of problemen kan op die manier tot een minimum worden beperkt. 

Met welke kosten dien je hiervoor rekening te houden?

Een constructieberekening fundering laten uitvoeren gaat in de praktijk uiteraard gepaard met bepaalde kosten. Dat spreekt voor zich. De kosten waar je precies rekening mee dient te houden worden deels bepaald door de constructeur waar je een beroep op beslist te doen. Dat spreekt voor zich. Dit is echter niet alles. Daarnaast zal je in de praktijk eveneens kunnen vaststellen dat het soms wenselijk is om verschillende constructieberekeningen samen uit te laten voeren. De fundering van de woning vormt immers niet het enige onderdeel waarvoor een constructieberekening vereist kan zijn. Even grondig de kosten voor constructieberekeningen bij verschillende partijen vergelijken is in de praktijk in ieder geval zeker geen overbodige luxe, integendeel.