WOZ waarde Den Haag aanvechten of niet?

Met WOZ waarde wordt bedoeld, de waarde die het onroerend goed dat jij bezit heeft op het moment van opstellen van het schrijven. Dit schrijven ontvangt iedereen aan het begin van het jaar van zijn of haar gemeente. Het gaat dan natuurlijk om de gemeente waar het pand staat. De hoogte van de WOZ waarde bepaald hoeveel belasting je moet betalen aan verschillende instanties. Waaronder de gemeentelijke belastingen welke je aan de gemeente overmaakt waar het desbetreffende pand staat. De WOZ waarde kan voor huizen verschillen, zelfs in dezelfde gemeente. Je kunt dus dezelfde woning hebben als je vrienden die ook in Den Haag woont en dan toch een andere WOZ waarde Den Haag hebben.

Liever een hoge of lage WOZ waarde?

Velen zullen graag deze WOZ waarde Den Haag zo laag mogelijk op papier willen hebben staan met de gedachte zo min mogelijk belasting te betalen. En die gedachte klopt ook. Hoe hoger de WOZ waarde, hoe meer belasting je moet betalen. Het dubbele aan dit verhaal is dat wanneer je het pand wilt verkopen, je graag de getaxeerde waarde zo hoog mogelijk wilt hebben. Dit omdat je dan meer ontvangt bij daadwerkelijke verkoop van het huis.

WOZ waarde Den Haag aanvechten

Om deze WOZ waarde nu zo laag mogelijk op papier te kunnen krijgen, kun je deze aanvechten. Je ontvangt deze waarde aan het begin van het jaar. Je kunt de beschikking dan het beste binnen zes weken na dagtekening aanvechten. Er moeten dan wel bruikbare en goede redenen zijn. Deze zul je moeten opstellen in een officieel document en goed beargumenteren. Een voorbeeld voor verlaging van de WOZ waarde kan bijvoorbeeld zijn een veranderende situaties in de wijk waar je huis staat. Misschien is het zo dat je het pand hebt gekocht op het moment dat er rondom jouw stuk grond nog helemaal geen woonwijk was. En dat deze woonwijk in de eerste jaren na aankoop om je heen is gebouwd waardoor jij als het ware wat ingesloten bent. Dit verandert de situatie natuurlijk aanzienlijk. Je bent een stuk vrijheid en uitzicht kwijt. Dit zul je merken als je het huis laat taxeren in de dagwaarde.

Redenen om WOZ waarde bezwaar aan te tekenen

De WOZ waarde Den Haag voor jouw eigendom kan daardoor zomaar lager uitkomen als je hem aanvecht. Dit kan zelfs aanzienlijk schelen. Een ander argument kan zijn dat er besloten is nadat jij je huis gekocht hebt, om er een recreatief gebeuren achter te realiseren. Compleet met parkeerplaats en grote visvijver bijvoorbeeld. Dit heeft veel drukte achter je huis als gevolg en als je pech hebt krijg je ook nog last van muggen en ongedierte door de aangelegde vijver. Goede kansen dat dan je WOZ waarde Den Haag voor jouw woning omlaag wordt bijgesteld. Andere redenen om Bezwaar WOZ waarde aan te tekenen kunnen zijn; achterstallig onderhoud, het verdwijnen van winkelgelegenheid of een school in de buurt en zelfs het toewijzen van een andere bestemming van een pand in jouw woonomgeving.

Geen garantie

Als je zoals in dit voorbeeld de WOZ waarde Den Haag gaat aanvechten (we gebruiken Den Haag even in dit voorbeeld maar het kan in elke plaats in Nederland zijn natuurlijk) moet je er wel aan denken dat het niet altijd lukt. Je bezwaarschrift kan ook als niet geldig beoordeeld worden. Misschien vindt men de genoemde argumenten niet sterk genoeg om de waarde lager bij te stellen. WIl je meer zekerheid en garantie dat het gaat lukken? Vraag dan om hulp bij een speciaal hiervoor opgerichte instantie, die het bezwaarschrift kosteloos voor je opstelt en je helpt bij de verdere procedure.